fem una República catalana

Moviment “Escons 1 d’octubre”:

Ja EN som 656!

Som electors, de tots els partits, compromesos a votar únicament i exclusivament alguna de les opcions electorals que es comprometi a implementar la República Catalana en la propera legislatura.

ACORD DE LLEIALTAT A L’1 D’OCTUBRE

REUNITS

Per una part, En/Na ..........................................................................................., com a integrant de la llista de candidats d’/de .............................................., a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, anomenat en endavant “Escó 1 d’octubre”.

I d’altra part, els votants ferms en la defensa de fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre, coordinats en les iniciatives socials Moviment Via Unilateral, Moviment Escons 1 d'Octubre i aquelles altres que en el futur volguessin adherir-se, a partir d’ara anomenats simplement "Votants",

MANIFESTEN

La Jornada de l’1 d’octubre de 2017 es va convertir en tot un símbol de lluita, resistència, resiliència i tenacitat del poble de Catalunya, per a assolir la seva llibertat col·lectiva.

El resultat del referèndum que el poble de Catalunya va celebrar aquell 1 d’Octubre, va plasmar, de forma clara i incontestable, la voluntat majoritària de les catalanes i catalans de convertir el nostre país en una República independent

Ambdues parts també expressen que es comprometen tant en la lletra seguidament detallada com amb l’esperit que se’n desprèn, esdevenint d’aquesta manera un “acord de lleialtat a l’1 d’octubre”.

PACTEN I ACORDEN

1. SUBJECTE DE L’ACORD Lleialtat a l'1 d'Octubre

§1.1 Els "Escons 1 d’octubre" treballaran tenint com a primer objectiu fer efectiu el mandat de l’1 d’Octubre durant la propera legislatura coneixent i assumint personalment els riscos que se’n puguin derivar.

§1.2 Els "votants" ens comprometem a no defallir i donar suport a les actuacions polítiques per implementar la República i protegir els "Escons 1 d’octubre" , i les seves famílies, de les conseqüències que d'aquestes actuacions se'n derivin en tots els àmbits.

§1.3 Els “Votants”no votarem en cap moment a partits que no comparteixin el §1.1 i/o que vagin en contra de l'esperit d'aquest acord.

2. TRANSPARÈNCIA

§2.1 La lluita per la nostra llibertat ha de comportar, alhora, un moviment renovador a nivell social, que comenci per convertir l’exercici de la política en una veritable funció pública, al servei dels interessos dels ciutadans/es del nostre país. Els "Votants" reconeixen a les formacions polítiques partits com una eina indispensable per al bon

funcionament del país, però tenint sempre present que els "Escons 1 d’octubre" estan únicament al servei dels "Votants".

§2.2 Els "Escons 1 d’octubre" i els"Votants" treballaran conjuntament per portar a terme, de forma clara, el programa derivat de l’1-O.

§2.3 Els "Escons 1 d’octubre" consultaran de manera clara i oberta la ciutadania en totes aquelles qüestions que tinguin un gran impacte social, fent efectives, d’aquesta forma, unes autèntiques polítiques de participació ciutadana.

§2.4 Els "Escons 1 d’octubre" desenvoluparan les funcions públiques de forma honesta, transparent i exemplar.

3. ESTAT DEL BENESTAR I DRETS

§3.1 Els "Escons 1 d’octubre" treballaran sempre amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de tots els ciutadans/es de Catalunya.

§3.2 Els "Escons 1 d’octubre" estaran sempre compromesos en el respecte i defensa dels Drets Humans, tan a nivell individual com a col·lectiu, de totes les persones sense tenir en compte cap mena de discriminació per cap concepte.

4. CANCEL·LACIÓ

§4.1 L'"acord de lleialtat" s'extingeix automàticament al final de la legislatura o en finalitzar el càrrec de manera voluntària.

§4.2 Els "Escons 1 d’octubre" es comprometen a dimitir de forma immediata i voluntària en cas de no complir -individualment- amb qualsevol dels punts anteriors i demanar també unes noves eleccions, si d’incompliment fos majoritari entre totes les forces independentistes.

§4.3 L'"acord de lleialtat" es mantindrà vigent si l'"Escó 1 d’octubre" és obligat a deixar el càrrec com a conseqüència de la repressió per part de l’Estat espanyol per haver actuat d'acord amb aquest document.

5. SIGNATURA DELS VOTANTS

§5 Els "Votants" s’adhereixen a aquest"acord de lleialtat" mitjançant el “Moviment Escons 1 d’octubre”, en aquests moments, en forma de canal al telegram (https://t.me/escons), o qualsevol altre via que es pugui habilitar en el futur.

I perquè consti l’acord , les dues parts signem aquest contracte i autoritzant a fer-lo públic, Catalunya a ......... de .......................... de 2021

FIRMA Escó 1 d’octubre FIRMA Votants

https://t.me/esconsSi vols implicar-te a nivell local? suma't a la VIA UNILATERAL al teu municipi

En paral·lel al Moviment Escons 1 d'octubre i de manera coordinada, ViaUnilateral, un moviment ciutadà no adscrit a cap entitat civil o partit polític, pretén dimensionar i fer visible el suport popular al mandat de l’1 d’octubre entre la ciutadania com entre els partits a nivell municipal amb la convicció compartida que la via unilateral és l’única possible per arribar a la República Catalana.

Teniu alguna Pregunta?

  1. Aneu a preguntes freqüents

  2. Contacteu-nos via e-mail contacte@escons.cat